• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Onderscheidingen Afdrukken E-mail

De Prinsenketting:

De prinsenketting wordt op de Bonte Avond aan de nieuwe Prins uitgereikt als symbool van zijn heerschappij over het "Riek vanne Beerbök"

De ketting laat ons de voor carnaval symbool staande narrenkap zien (in de kleuren rood en groen) met daaronder rechts het gemeentewapen van de oude gemeente Vlodrop en links het verenigingswapen van onze carnavalsvereniging.

Het verenigingswapen bestaat uit twee vlakken, links het blauwe vlak met daarin de bierpul (bier = beer) en rechts in het gele vlak de bok (dialect meervoud bök) Deze twee woorden tezamen vormen de combinatie Beerbök!

De huidige prinsenketting is voor het eerst gedragen door de 25e prins van onze vereniging, Prins Bert I (de Wijs) in het seizoen 1988 - 1989.

De Scepter:

De scepter wordt eveneens op de Bonte Avond aan de nieuwe Prins uitgereikt. Tezamen met de witte jas, de witte muts met de veren en de prinsenketting completeert hij de "macht" voor de nieuwe Prins over het Beerbokkerijk.

De voorkant van de scepter laat ons een tonguitstekend narrenhoofd zien bovenop de kop van de Beerbok. De achterzijde van de scepter toont ons een breed lachend narrenhoofd.

Deze scepter is ter gelegenheid van het 33-jarig jubileum door het gezelschap van Senatoren aangeboden aan de vereniging. De scepter is vervaardigd door dhr Simons uit Venlo.

De huidige (behoorlijk gewichtige) scepter is in het seizoen 1997 - 1998 voor het eerst gedurende een heel seizoen teken van macht geweest voor oud-prins Hub II (Engelen), de 34e prins van onze vereniging.Huisorde:

Deze kan worden uitgereikt aan iemand die zich tijdelijk of bij een bepaalde activiteit verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging (zie foto links). Ook wordt deze altijd uitgereikt aan de prins van een zuster vereniging. Dit gebeurt tijdens de receptie van de desbetreffende prins.

Op de foto rechts ziet U twee voorbeelden van zelf gemaakte huisordes. Dit is een onderscheiding die de prins zelf kiest, en die vaak te maken heeft met zijn privéleven. Deze worden bijvoorbeeld uitgereikt aan mensen die de receptie van de prins bezoeken. Vaak wordt deze huisorde zelf gemaakt door de prins en de raad van elf.


huisorde2huisordeEre-medaille:

Ontvangen zij die zich op enigerlei manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Deze medaille werd in het verleden (eventueel voorzien van oorkonde) zowel aan leden als ook aan niet-leden toegekend op voordracht van het bestuur.

De Ere-medaille is tegenwoordig vervangen door de zilveren en gouden Medaille van Verdiensten. Het Ere-Lidmaatschap van de vereniging kan men wel nog altijd behalen indien men minimaal 15 jaar bestuurslid is (geweest).Verenigingsmedaille:

De inactieve verenigingsmedaille: een medaille met het logo van de vereniging en het aantal betreffende jubileumjaren erop vermeld. Deze medaille wordt uitgereikt aan senatoren / senatrices welke 11, 22, 33, 44 (of in de toekomst nog meer) jaren lid zijn van onze vereniging.

De medaille wordt uitgereikt bij de opening van het seizoen door de Vorst en de Prins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De direct actieve verenigingsmedaille:

De direct actieve verenigingsmedaille is een speciaal voor onze vereniging ontworpen medaille in de vorm van het aantal jubileumjaren welke men lid is van de vereniging. Deze medaille wordt uitgereikt aan leden van de Raad van Elf en/of bestuursleden welke 11, 22, 33 of meer jaren lid zijn van het bestuur of Raad van Elf.

Deze onderscheiding wordt uitgereikt door de Vorst en de Prins op carnavalsdinsdag.


BCL Medaille:

Deze onderscheiding wordt uitgereikt door de vertegenwoordiger(s) van de BCL of namens het bestuur van de BCL door bestuursleden van de vereniging aan personen van het bestuur en / of Raad van Elf welke 11, 22 of meer jaren lid zijn van het bestuur of Raad van Elf.

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen dient de secretaris van de vereniging hiertoe voor 1 oktober een aanvraag in te dienen bij het bestuur van de BCL. Uitreiking geschiedt bij voorkeur tijdens de receptie van de nieuwe prins.


bclHerkenningsteken:

Dit teken wordt uitgereikt aan personen welke zich (dienen te) onderscheiden binnen de vereniging. Naast de reguliere speldjes van de Raad van Elf, Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuur zijn herkenningsspeldjes toegekend aan de Dansmarietjes en aan de Vorst.

Daarnaast dragen alle leden van de Raad van Elf, Vorst en bestuursleden de algemene medaille met daarop afgebeeld het logo van onze vereniging.Joseph Bremmers Medaille (JB-medaille):

Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen, verenigingen, organisaties, stichtingen of instellingen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlodropse gemeenschap. De drager van de medaille kan zijn uitverkiezing zien als een blijk van waardering voor het vele werk dat hij of zij voor het maatschappelijk leven in Vlodrop heeft of hebben gedaan.

Nominatie voor deze medaille gebeurt door de JB-commissie van de Senatoren van onze vereniging, terwijl uitreiking van de medaille plaatsvindt door een dochter van Joseph Bremmers zaliger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaille van Verdienste:

Deze medaille is de meest recente medaille. Waar men vroeger een Ere-Medaille kon verdienen is dit nu de Medaille van Verdienste geworden. Deze medaille wordt uitgereikt op voordracht van het bestuur aan mensen die zich bijzonder goed hebben ingezet voor de vereniging. Voor de precieze normering van de Medaille van Verdienste kunt U altijd de statuten nalezen.

De Medaille van Verdienste is er in het goud voor actieve leden van het bestuur of Raad van Elf, en in het zilver voor andere leden.