• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Prins 2019-2020 Afdrukken E-mail

 

 

 Op ’t Prinsematinee gehawte op zondig 17 november inne zaal bie Frits van Tönke, in ’t 56ste laevesjaor van os

blaw-gael vereniging,waerde door Vors Roel, mit goodvinge van de onwieze Raod van Ellef, os charmante

Tanzmarieches Lana en Nienke, es ouch onger ’t alzeende oug van os Senatore, toet Prins Carnaval

euver ‘t Vlorper Beerbokkeriek oetgerope en geproklameerd:

 

PRINS RAMON I


foto Prins Ramon en adjes2


Ramon is gebaore op 27 mei 1994 in Remung, es awste zoon van Lei van Meijers van Herman van ome Sjang oet de Hols en Marga van Sjaak van Tegels Pietje. Verder haet hae nag ein zöster Iris en ein broor Robin.

Zien jeug haet hae verbrach op Sjurehaof, bekind es de boerderie mit al die beesjkes in de wei aan de Grootesjtraot bie de Roerbrök. Sinds ein aantal jäörkes is hae woonachtig oppe Grootesjtraot 23, in ’t awt hoes van zien opa en oma. Hae waas die nate veut, es de Roer oetkömp namelik meer dan zat en wool get hoger en dreuger zitte! 

Ramon haet in Vlorp de basissjool doorloupe. Nao de legere sjool is hae veur zien opleiding nao ’t boeteland gegange en haet d’r in Maaseik bie ’t BuSo Sint Jansberg, de opleiding toet tummerman gevolg. Wie d’r wisj wie hout gezaeg mosj waere en eine nagel in ein plank gehawt mosj waere, is d’r aan de Hogesjool Zuyd in Haerle, de opleiding “boewkundig ontwerpe” gaon volge. Wie d’r dao klaor mit woor, is hae geheel get angers gaon doon en is hae bie zien elders in de zaak ingesjtap en is hae medeverantwaordelik veur ’t reile en zeile van Landwinkel Sjurehaof, de kanoverhuur en  ’t terras.  

Ramon is sinds ein tiedje same mit Lynn Timmermans oet ’t riek vanne Biemösje. Geer weit wat ze zegke, huuske, buimke, beesjke, de aanvang is door häör gemaak! Maar wat eine bok mit eine vogel mot gaeve, det zal inne toekoms nag motte blieke, al zal ziene pap Lei dao messjiens waal al ein antwaord op weite!

Ramon haet vanaaf zien jeug waal al get mit de vastelaovend; zo is hae adjudant gewaes bie Prins Ramon Sampers en Prinses Kim Schoemakers bie de Sjeutelinge oppe basissjool. Ouch is hae bie de Eerstelinge gewaes, wo d’r in ’t sezoen 2011-2012 oetgeroope is es48ste prins vanne Eerstelinge. Prins Ramon I is same mit Prinses Nikki, de vastelaovend destieds veurgegange onger häör motto “Tummere, sjporte en anger hobbies aanne kant, want veer trikke door ’t Vlorper land”.

Ramon haet es hobbies mountainbike, voetballe en op sjtap gaon mit zien vrung, es d’r op tied is tenminste, want Ramon is neet zo vanne tied!


Moog ’t hem gegaeve zeen, om os ‘t ganse vastelaovessezoen veur te gaon op de waeg van sjpas en plezeer,

getroew aan zien prinselikke motto:

 

Mit Roerwater gedöp en toet grote Prins gesjöp!!

 

Verkondigd in Vlorp op de 17de november van ‘t jaor 2019.


Geteikend:   Awt-Prins Ralph I       Vors Roel
                              Raod van Ellef             Besjtuur           
                            Adjudant Wesley        Adjudant Mike
                                      Tanzmarieche Lana     Tanzmarieche Nienke


Ramon is gebaore op 27 mei 1994 in Remung, es awste zoon van Lei van Meijers van Herman van ome Sjang oet de Hols en Marga van Sjaak van Tegels Pietje. Verder haet hae nag ein zöster Iris en ein broor Robin.

 

Zien jeug haet hae verbrach op Sjurehaof, bekind es de boerderie mit al die beesjkes in de wei aan de Grootesjtraot bie de Roerbrök. Sinds ein aantal jäörkes is hae woonachtig oppe Grootesjtraot 23, in ’t awt hoes van zien opa en oma. Hae waas die nate veut, es de Roer oetkömp namelik meer dan zat en wool get hoger en dreuger zitte! 

 

Ramon haet in Vlorp de basissjool doorloupe. Nao de legere sjool is hae veur zien opleiding nao ’t boeteland gegange en haet d’r in Maaseik bie ’t BuSo Sint Jansberg, de opleiding toet tummerman gevolg. Wie d’r wisj wie hout gezaeg mosj waere en eine nagel in ein plank gehawt mosj waere, is d’r aan de Hogesjool Zuyd in Haerle, de opleiding “boewkundig ontwerpe” gaon volge. Wie d’r dao klaor mit woor, is hae geheel get angers gaon doon en is hae bie zien elders in de zaak ingesjtap en is hae mede verantwaordelik veur ’t reile en zeile van Landwinkel Sjurehaof, de kanoverhuur en  ’t terras.   

 

Ramon is sinds ein tiedje same mit Lynn Timmermans oet ’t riek vanne Biemösje. Geer weit wat ze zegke, huuske, buimke, beesjke, de aanvang is door häör gemaak! Maar wat eine bok mit eine vogel mot gaeve, det zal inne toekoms nag motte blieke, al zal ziene pap Lei dao messjiens waal al ein antwaord op weite!

 

Ramon haet vanaaf zien jeug waal al get mit de vastelaovend; zo is hae adjudant gewaes bie Prins Ramon Sampers en Prinses Kim Schoemakers bie de Sjeutelinge oppe basissjool. Ouch is hae bie de Eerstelinge gewaes, wo d’r in ’t sezoen 2011-2012 oetgeroope is es 48ste prins vanne Eerstelinge. Prins Ramon I is same mit Prinses Nikki, de vastelaovend destieds veurgegange onger häör motto “Tummere, sjporte en anger hobbies aanne kant, want veer trikke door ’t Vlorper land”.

 

Ramon haet es hobbies mountainbike, voetballe en op sjtap gaon mit zien vrung, es d’r op tied is tenminste, want Ramon is neet zo vanne tied!